Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), έδωσε στην δημοσιότητα τον οριστικό κατάλογο των συμμετεχόντων στον κοινό μειοδοτικό διαγωνισμό με συμμετοχή αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, με το σύνολο της ισχύος να ανέρχεται στα 637,78 MW, ενώ η δημοπρατούμενη ισχύς της εν λόγω κατηγορίας προσδιορίζεται από την ΔΕΗ σε 455,56 MW, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων
α/α
Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID)
Αρ. Πρωτ. Οριστ. Ηλ/κης Υποβολής
Αρ. Πρωτ. Φακέλου
1
30130
Ι-257342
Ι-257578
2
30255
Ι-257344
Ι-257346
3
30256
Ι-257172
Ι-257198
4
30284
Ι-257173
Ι-257157
5
30287
Ι-257174
Ι-257183
6
30317
Ι-257345
Ι-257404
7
30338
Ι-257340
Ι-257581
8
30354
Ι-257341
Ι-257580 
Σύνολο Ισχύος Κατηγορίας ΙV (MW)
637,78
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας ΙV θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δημοπρασία “Κατηγορία ΙV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών)” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ..
Δείτε το αρχείο της απόφασης όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της Διαύγεια εδώ