Άδεια παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έλαβαν δύο υβριδικά έργα της εταιρείας Dytikos Hybrid, συνολικής ισχύος 118 MW, έπειτα από σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της.
Ειδικότερα, η πρώτη άδεια, ισχύος 18 MW, αφορά συνδυασμό μπαταριών με φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,99 MW και αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW και βρίσκεται στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η δεύτερη άδεια παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ 100 MW, αφορά συσσωρευτές αποθήκευσης σε συνδυασμό με αιολικό σταθμό 70 MW και βρίσκεται στη θέση «Κοκκινάρι» των Δήμων Δωρίδος και Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Αναλυτικά τα δύο έργα περιγράφονται ως εξής:
  1. Χορήγηση άδειας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 18MW, με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, ενεργειακά επικουρούμενης, από Φωτοβολταϊκό Σταθμό, ισχύος 1,99MW και από Αιολικό Σταθμό ισχύος 4,8MW, μη διασυνδεδεμένων απ’ευθείας με το Δίκτυο, παρά μόνο μέσω της μονάδας αποθήκευσης, στη θέση «Υψώματα Παπά» του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  2. Χορήγηση άδειας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 100MW, με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά, επικουρούμενης από Αιολικό Σταθμό, ισχύος 70MW, μη διασυνδεδεμένου, απ’ευθείας με το Δίκτυο, παρά μόνο μέσω της μονάδας αποθήκευσης, στην θέση «Κοκκινάρι» των Δήμων Δωρίδος και Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.