Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ραγδαία πτώση σημείωσε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την περασμένη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 9 Μαρτίου και 15 Μαρτίου ανήλθε στα €43,02/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,21% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €81,71/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, φτάνοντας τα €50,44/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού κινήθηκε πτωτικά (-3%) σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ παρουσιάστηκε μειωμένη κατά 10%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους.