Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της διαβούλευσης επί της εισήγησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία του, έως τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023.
Υπενθυμίζεται ότι, σε διαβούλευση τίθεται η εισήγηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την έγκριση:
  1. της τροποποίησης της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς
  2. των προτεινόμενων νέων Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και
  3. των προτεινόμενων νέων Χρεώσεων και των Τελών EnExClear ως Φορέα Εκκαθάρισης για την Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς