Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 27 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες
  1. Ημερομηνία αποστολής:02.2023
  2. Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-3545711
  3. Αποστολέας: OMV Petrom