Πλήθος εκτιμήσεων κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με αφορμή τη συμφωνία μεταξύ Motor Oil και Ελλάκτωρ (πρώτη αγοράζει τον τομέα ΑΠΕ της δεύτερης) και τις πληροφορίες περί συζητήσεων για συμμετοχή ξένων επενδυτών στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, αλλά και στον κλάδο πράσινης ενέργειας της Intrakat.
Οι αναλυτές της Optima Bank, στην έκθεση για τη Motor Oil (με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα 22,5 ευρώ), επιχειρούν να αποτυπώσουν το χάρτη των αντίστοιχων αποτιμήσεων στη Νότια Ευρώπη.
Στον κατάλογο της Optima περιλαμβάνεται ο πορτογαλικός κολοσσός EDPR, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ στον κόσμο, με αποτίμηση 20,11 δισ. ευρώ στις 6 Μαϊου, η ισπανική Solaria Energia, ένας από τους νέους δυναμικούς παίκτες, με αποτίμηση 2,87 δισ., η ιταλική Falck Renewables που έχει όμως διεθνή παρουσία, με αποτίμηση 1,93 δισ., η γαλλική Neoen με αποτίμηση 3,98 δισ. και η επίσης ιταλική ERG με χρηματιστηριακή αξία 4,7 δισ. Την ίδια ημέρα η χρηματιστηριακή αξία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήταν περίπου 1,39 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία Motor Oil – Ελλάκτωρ έγινε με τη δραστηριότητα της τελευταίας στις ΑΠΕ να αποτιμάται, σε όρους επιχειρησιακής αξίας (enterprise value – EV) στο ένα δισ. ευρώ. Συνεπώς η συμφωνία έγινε με την πρώην ΕΛΛΤΕΧΝ Άνεμος να αποτιμάται, κατά τους αναλυτές της Optima, 9,5 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021. Η επιχειρησιακή αξία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι περίπου 15,5 φορές πολλαπλάσια των EBITDA του 2021.
Η μέση αποτίμηση των πέντε διεθνών ομίλων που προαναφέρθηκαν είναι, πάντως, ακόμα υψηλότερη, δηλαδή 16,3 φορές  τα EBITDA της περασμένης χρονιάς. Στην έκθεση της Optima αναφέρεται και ένας ακόμα δείκτης.
Η επιχειρησιακή αξία κάθε μεγαβάτ (MW) που έχει σε λειτουργία μια εταιρεία ΑΠΕ. Έτσι, για την EDPR η επιχειρησιακή αξία ενός MW είναι 2,47 εκατ. ευρώ, για την Solaria 4,74 εκατ. ευρώ, για την Neoen 2,43 εκατ. ευρώ. Η Motor Oil αγοράζει την πρώην ΕΛΛΤΕΧ Άνεμος με επιχειρησιακή αξία 2,03 εκατ. ευρώ ανά MW. Ο μέσος όρος των πέντε ξένων εταιρειών ανέρχεται σε 2,66 εκατ. ευρώ ανά MW ενώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτιμάται σε 2,14 εκατ. ευρώ ανά MW.
Για την τελική αποτίμηση μιας εταιρείας του κλάδου συνυπολογίζονται, πάντως, και σειρά άλλοι παράγοντες, όπως προκύπτει και από τις ερωτήσεις των περίπου 150 αναλυτών και εκπροσώπων επενδυτών στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Λαμβάνεται υπόψη, το μέσο έσοδο ανά MW αιολικού, φωτοβολταϊκού ή άλλης τεχνολογίας ΑΠΕ, αλλά και η χρονική περίοδος εντός της οποίας έχει αυτό το εξασφαλισμένο έσοδο. Εξετάζεται, επίσης, η απόδοση των αιολικών ή φωτοβολταϊκών, το επίπεδο αδειοδοτικής ωριμότητας του χαρτοφυλακίου, κ.λπ. Συνεπώς δεν είναι και τόσο εύκολη η εξίσωση.

Γράφει ο Φώτης Κόλλιας – Πηγή: powergame.gr