Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία ο πρώτος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για φ/β και αιολικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ.
Ειδικότερα, η Αρχή υπογραμμίζει ότι:
  1. Εξαντλήθηκαν οι δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις) και ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις).
  2. Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 20,94% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα:
Η δημοπρασία για φωτοβολταϊκά αφορούσε μονάδες ισχύος έως 20 μεγαβάτ και η δημοπρατούμενη ισχύς ήταν 142,45 μεγαβάτ, με τιμή εκκίνησης τα 63 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, συμμετείχαν συνολικά 52 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 532 προσφορές που έγιναν αποδεκτές.
Οι τιμές αναφοράς κυμάνθηκαν από 62,45 ευρώ/MWh έως 45,84 ευρώ/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 49,81 ευρώ/MWh, δηλαδή παρατηρήθηκε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 20,94%. Με βάση τους κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 141.94 μεγαβάτ, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 0,5 μεγαβάτ.
Για τα αιολικάη δημοπρασία αφορούσε μονάδες ισχύος έως 50 μεγαβάτ και η δημοπρατούμενη ισχύς ήταν 481,45 μεγαβάτ, με τιμή εκκίνησης τα 62,99 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Συμμετείχαν 25 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 118 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα. Οι τιμές αναφοράς κυμάνθηκαν από 57,7 ευρώ/MWh έως 53,86 ευρώ/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 55,67 ευρώ/MWh, δηλαδή υπήρξε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 11,62%.
Με βάση τους κανόνες της προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 471.825.000 Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 9.625.000 Watt.
Δείτε εδώ την επίσημη ανακοίνωση της ΡΑΕ με τους αναλυτικούς πίνακες των συμμετεχόντων.