Την πώληση της θυγατρικής της εταιρείας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας KWind, η οποία έχει στην κατοχή της αιολικό πάρκο εν λειτουργία 21 MW στον Κιθαιρώνα, ανακοίνωσε η Intracom Holdings. Αγοράστρια εταιρεία είναι η «CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED», πίσω από την οποία βρίσκεται το γνωστό fund PSP που ελέγχει το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Επίσης, μέτοχος της CUBICO είναι το συνταξιοδοτικό ταμείο των δασκάλων του Οντάριο.
Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, «στις 8.1.2020 υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία “CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED”, μία εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την πώληση και μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικής εταιρείας της INTRACOM HOLDINGS, “KWIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (δ.τ. “Κ-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ”).
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό όρους και αιρέσεις, προβλέπεται δε να λάβει χώρα έως τις 30.04.2020.
Ως βασικό τίμημα της συναλλαγής ορίστηκε το ποσό των € 17.983.000, καταβλητέο τμηματικώς ως ακολούθως: ποσό € 15.968.000 κατά την ολοκλήρωσή της, ως ανωτέρω, και ποσό € 2.015.000 εντός τριετίας από την εν λόγω ολοκλήρωση.
Επίσης, προβλέπεται πρόσθετο τίμημα ποσού € 1.000.000 καταβλητέο σε περίπτωση ολοκλήρωσης εντός της επόμενης τριετίας με βάση τις οικείες εγκρίσεις του έργου της επέκτασης ισχύος κατά 12 MW του εν λειτουργία αιολικού σταθμού της KWIND παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW στη θέση “Στέρνιζα” της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας».
«Η επιβεβαίωση των παραπάνω ποσών θα λάβει χώρα βάσει όρων και αιρέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δεσμευτική συμφωνία», αναφέρει η εταιρεία.