Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πτώση σημείωσε η μέση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) το προηγούμενο επταήμερο, μετά από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες ανοδικής πορείας.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 16 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €69,44/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,78% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €76,54/MWh και στα €56,38/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα €73,43/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η μείωση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην πτώση της θερμοκρασίας που επέφερε 10% μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (-105 GWh) σε εβδομαδιαίο επίπεδο.