Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) συνέχισε να κινείται σε πτωτικά επίπεδα για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €68,93/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 8,00% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €86,50/MWh και στα €00,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου, φτάνοντας τα €73,61/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, βασικοί παράγοντες της μείωσης της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα είναι η ζήτηση, η οποία υποχώρησε σημαντικά εξαιτίας της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών (-45 GWh ή -4,1%), καθώς και η αύξηση που σημείωσαν αφενός η ηλεκτροπαραγωγή των σταθμών ΑΠΕ (+47 GWh ή +25%) και αφετέρου οι καθαρές εισαγωγές (+75 GWh ή +144%).