Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πτωτικά κινήθηκε για 3η σερί βδομάδα η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 4 Φεβρουαρίου και 10 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €68,89/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 0,06% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €85,13/MWh και στα €35,35/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €75,99/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η αμελητέα μείωση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην πτώση του φορτίου (-20 GWh ή -2%) και στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών (+56 GWh ή +44%), με την πίεση αυτή να αντισταθμίζεται από τη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ (-47 GWh ή -20%).