Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πτωτικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την προηγούμενη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 26 Ιανουαρίου ανήλθε στα €59,46/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 2,16% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €84,30/MWh και στα €34,45/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, φτάνοντας τα €63,04/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά τη μικρή αύξηση στη ζήτηση του ηλεκτρισμού (+1,7%), η οποία επέστρεψε στις 1.100 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, και τη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων ΑΠΕ (-14%), η μέση ΟΤΣ πιέστηκε προς τα κάτω εξαιτίας των αυξημένων ροών ενέργειας στις διασυνδέσεις, καθώς οι καθαρές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 73 GWh (+53%), συνεισφέροντας το 19% στο μίγμα καυσίμου της περασμένης εβδομάδας.