Οι παραλαβές πλοίων από ασιατικές χώρες, αλλά και οι αποτιμήσεις των εισαγωγών και των εξαγωγών πετρελαιοειδών σε σημαντικά υψηλότερες τιμές τον πρώτο μήνα του 2017 διαμόρφωσαν ιδιότυπες συνθήκες στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, όπου συνολικά φάνηκε να ξεκινάει από θετική αφετηρία σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ, παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές εμφανίζονται αυξημένες κατά 52,1% σε μηνιαία βάση, εξαιτίας κυρίως της παραλαβής πλοίων αξία σχεδόν 1 δις ευρώ, και οι εξαγωγές αυξημένες κατά 23,9%, χάρη κυρίως στις επιδόσεις των πετρελαιοειδών, θετικά πρόσημα προκύπτουν για όλα τα μεγέθη του εξωτερικού εμπορίου, ακόμη κι όταν εξαιρεθούν οι “ακραίες” τιμές και επιδράσεις.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Ιανουάριο η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 23,9% (στα 2,12 δις ευρώ έναντι 1,7 δις του Ιανουαρίου του 2016). Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, ωστόσο, ότι ανακάμπτει με εμφατικούς ρυθμούς η άνοδος των εξαγωγών και στους υπόλοιπους κλάδους, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, μετά την πτώση του περασμένου Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, προκύπτει αύξηση κατά 6,3% ή κατά 84,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016.
Η θετική επίδοση του Ιανουαρίου επιβεβαιώνεται και από το γεγονός της αύξησης των εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της ΕΕ, όσο και προς τις Τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Σε επίπεδο συνολικής αξίας, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 6,7% και κατά 52,3% προς τις Τρίτες Χώρες (που αύξησαν το μερίδιο τους στο 46,3% του συνόλου).
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,4% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 6,2% προς τις Τρίτες Χώρες. Να σημειωθεί ότι το μερίδιο των χωρών της ΕΕ εκτινάσσεται στο 71% (έναντι 29% των Τρίτων Χωρών).
Υπενθυμίζεται ότι οι διεθνείς οργανισμοί αναμένουν αυξήσεις εσόδων από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα κατά 3,6% για το σύνολο του 2017. Ωστόσο, η καλύτερη της αναμενόμενης πορεία της μεταποίησης στην ΕΕ ενδέχεται να οδηγήσει να ανοδική αναθεώρηση τους αμέσους επόμενους μήνες.

Η πορεία των εξαγωγών ανά κλάδο

Η περαιτέρω βελτίωση του κλίματος στο εξαγωγικό εμπόριο είναι το γεγονός ότι όλοι οι κλάδοι, με εξαίρεση το ελαιόλαδο, κινήθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο ανοδικά. Μάλιστα, 4 από τους 9 ανοδικούς κλάδους κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης, με πρωταγωνιστές τα πετρελαιοειδή, τις πρώτες ύλες, τα χημικά και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα. Στον αντίποδα, προκύπτει σημαντική μείωση –έστω και συγκυριακά- κατά 42,8% των εξαγωγών ελαιολάδου.

Οι εισαγωγές

Όπως και το 2016 έτσι και φέτος η έναρξη της εμπορικής χρονιάς συμπίπτει με νέες σημαντικές παραλαβές πλοίων από ασιατικές κυρίως αγορές, εκ μέρους της ελληνικής ναυτιλίας. Κι αν πέρυσι συνολικά οι παραλαβές πλοίων άγγιξαν σε αξία το 1,5 δις ευρώ, τον περασμένο Ιανουάριο οι εισαγωγές αυτής της κατηγορίας έφτασαν ήδη τα 910 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 52,1% (στα 4,46 δις ευρώ έναντι 2,93 δις του Ιανουαρίου 2016). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,4% ή κατά 263 εκατ. ευρώ).
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, καταγράφηκε αύξηση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος κατά 91,7% στα 2,33 δις ευρώ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 20,7% ή κατά 204,3 εκατ. ευρώ.