Την προηγούμενη Παρασκευή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε ότι εστάλη στην ΕΕ η προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 750 αστικών λεωφορείων (εκ των οποίων 320 ηλεκτροκίνητα) και την συντήρηση τους για 15 χρόνια.
Αναλυτικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού της προμήθειας – συντήρησης ανέρχεται σε 461 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 89. εκατ. ευρω). Ειδικότερα 215 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλονίκη και 246 εκατ. ευρώ για την Αττική
Ο εκσυγχρονισμός του στόλου με σύγχρονα, χαμηλών ρύπων λεωφορεία, που θα μπορούν να λειτουργήσουν ενιαία με το υπόλοιπα μεταφορικά μέσα, στη βάση της συμπληρωματικότητας και της περιβαλλοντικής / αισθητικής αναβάθμισης του αστικού ιστού, έχει σαν στόχο να αποκτήσει η Αττική και η Θεσσαλονίκη ένα καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η προμήθεια αφορά ειδικότερα σε:
  1. 320 Ηλεκτροκίνητα (12 μ.),
  2. 330 με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (12 μ.) και
  3. 100 πετρελαιοκίνητα Euro (18 μ.).
Ανά πόλη προβλέπονται συνολικά:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 350 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
  1. 150 Ηλεκτροκίνητα (12 μ.),
  2. 150 με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (12 μ.) και
  3. 50 πετρελαιοκίνητα Euro VI (18 μ.).
ΑΤΤΙΚΗ 400 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
  1. 170 Ηλεκτροκίνητα (12 μ.),
  2. 180 με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (12 μ.) και
  3. 50 πετρελαιοκίνητα Euro IV (18 μ.).
Για την προμήθεια έχει υπογραφεί και η προβλεπόμενη συμφωνία με τους εποπτευόμενους φορείς ΟΑΣΘ και ΟΣΥ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 1η Ιουλίου 2019.