Δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή 5 Ιουλίου, η απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και Περιορισμών της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου IGI Poseidon και συγκεκριμένα για το χερσαίο τμήμα που θα εκτείνεται από τους Κήπους Έβρου μέχρι το Φλωροβούνι Θεσπρωτίας.
Γενικά στοιχεία του έργου:
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του Χερσαίου τμήματος του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ στην Ελλάδα, ο οποίος εκτείνεται, υπογείως, σε μήκος περίπου 760,80 km, από την περιοχή των Κήπων, Π.Ε. Έβρου στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, προς τη Νέα Μεσημβρία, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και έως το Φλωροβούνι, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δ. Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την προτεινόμενη όδευση που παρουσιάζεται στο φάκελο της ΜΠΕ, όπου και συναντά το Υποθαλάσσιο τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
Το έργο αποτελείται από έναν χαλύβδινο αγωγό (συγκολλημένοι σωλήνες των 12-18 m) με επικάλυψη πολυαιθυλενίου και σύστημα καθοδικής προστασίας. Έχει σχεδιαστεί με διάμετρο 48″ (122 cm) και μέγιστη πίεση 100 barg (μέγιστη πίεση λειτουργίας 99,5 barg) και θα εγκατασταθεί υπογείως με ελάχιστη επικάλυψη εδάφους 1,0 m.
Αρχικά, το σύστημα έχει σχεδιαστεί για απόδοση 15,45 δις. κ.μ./έτος (BScm/y) (Φάση 1) με δυνατότητα αύξησης έως και 20 BScm/y (Φάση 2). Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1, 15,45 BScm/y φυσικού αερίου θα εισέρχονται στο Mετρητικό Σταθμό των Κήπων ενώ προβλέπεται μια αναμονή διανομής στο Ελληνικό Δίκτυο Φυσικού Αερίου στην Κομοτηνή. Μετά την Κομοτηνή, η παροχή θα μειωθεί στα 12,29 BScm/y. Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2, λαμβάνεται υπόψη μια μέγιστη παροχή 20 BScm/y, για το σύνολο του συστήματος.
Η εφαρμογή του περιβαλλοντικού πλαισίου όπως ορίζεται στην εν λόγω απόφαση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα κατασκευής και λειτουργίας του.
Δείτε την επίσημη απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» εδώ