Στο ιδιόκτητο οικόπεδο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στη Θίσβη Βοιωτίας προβλέπεται να εγκατασταθεί η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο και με ισχύ 556 MW. Αυτό προβλέπει η άδεια παραγωγής που εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με διάρκεια ισχύος τα 35 έτη.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας αιτήθηκε την έκδοση άδειας παραγωγής για τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να διαθέτει μια ανοιχτή επιλογή για την κάλυψη των αναγκών του ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια.
Άλλωστε η ισχύς που προβλέπεται στην άδεια παραγωγής είναι διαστασιολογημένη, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν οι βιομηχανίες του ομίλου, με δυνατότητα να καλύψουν και άλλες βαριές ενεργοβόρες βιομηχανίες.
Πιο συγκεκριμένα, οι ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ των βιομηχανιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ φτάνουν τα 300MW, ενώ η υπόλοιπη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να αξιοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες άλλων μεγάλων καταναλωτών ενέργειας όπως βιομηχανίες τσιμέντου, χαλυβουργίες, χαρτοποιίες κλπ.
Άμεσα συνυφασμένη με την κατασκευή της μονάδας ηλεκτρισμού, εφόσον ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση, είναι και η μεγάλη επένδυση του ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία τους πρώτους μήνες του 2020, για την εγκατάσταση νέου θερμού ελάστρου που θα αυξήσει τη δυναμικότητα παραγωγής σε πρώτη φάση κατά 20%, ενώ μεσοπρόθεσμα μπορεί ανάλογα με τη ζήτηση ακόμη και να διπλασιάσει την παραγωγή του ομίλου.
Κατά συνέπεια η νέα μονάδα ηλεκτρισμού θα μπορούσε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια που θα προκύψουν και από τις νέες παραγωγικές επενδύσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην κύρια δραστηριότητά του ομίλου, δηλαδή στην παραγωγή αλουμινίου και χαλκού.
Ως προς τα χαρακτηριστικά της άδειας παραγωγής, αυτή προβλέπει ότι η νέα μονάδα θα αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος 385 MW και μια ατμοστροβιλική μονάδα ισχύος 181 MW, ενώ θα έχει ως καύσιμο το φυσικό αέριο.
Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης στην καθαρή ισχύ για το σταθμό φτάνει το 62% ενώ ο σταθμός προβλέπεται ότι θα διαθέτει καινούριο εξοπλισμό state of the art τεχνολογίας.
Επίσης σύμφωνα με τον κώδικα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μη προγραμματισμένης διακοπής της παροχής αερίου, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας για τουλάχιστον 5 ημέρες σε πλήρες φορτίο με καύσιμο το πετρέλαιο ντίζελ.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή της μονάδας, όπως αποτυπώνεται στην άδεια παραγωγής είναι το εξής:
  1. Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): 12 μήνες
  2. Ανάπτυξη έργου, προμήθεια παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: 36 μήνες
  3. Δοκιμαστική λειτουργία: 3 μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και διασύνδεσης
  4. Έναρξη λειτουργίας: Ιούλιος του 2024

Γράφει ο Χάρης Φλουδόπουλος – Πηγή: capital.gr