Πραγματοποιήθηκε, χθες Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.
Παρέστησαν, όπως έγινε γνωστό, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 141 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 149.806.845 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 49,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης: “Παρασχέθηκε η άδεια κατάρτισης συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018 για τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του «ΤΑΙΠΕΔ» και της «ΕΛΠΕ Α.Ε.» αναφορικά με την συμμετοχή της ΕΛΠΕ στη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στις εταιρείες που θα προκύψουν από την μερική διάσπαση της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησής της.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 149.806.845 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,01 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 149.806.845 κατά: 0 αποχή: 0”.