Στη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Σταυρακίου και Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 6.850.000 ευρώ, μπορεί πλέον να προχωρήσει η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» διατύπωσε τη θετική της γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης και προκήρυξης.
Επίσης, η Ε.Υ.Δ. διατύπωσε θετική γνώμη προς τον δήμο Ζίτσας για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και την προκήρυξη του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου», προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ.
Εξάλλου, τη σύμφωνη γνώμη της για τη δημοπράτηση έργων σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα, συνολικού προϋπολογισμού 5,29 εκατ. ευρώ διατυπώνει η Ε.Υ.Δ. του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
Πρόκειται για τα έργα «Αποχέτευση όμβριων υδάτων και βελτίωση δικτύων συλλογής εντός πολεοδομικού σχεδίου και οριοθετημένων οικισμών Δ.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 3.010.720 ευρώ, με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, και «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων-ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 2.280.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης τον δήμο Ηγουμενίτσας.