Ακόμα ένα έργο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Σαλαμίνας, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, προχωρά με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και η Δήμαρχος Σαλαμίνας, Ισιδώρα Νάννου – Παπαθανασίου υπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση για την επισκευή τμήματος του δικτύου ακαθάρτων της περιοχής Παλουκίων, έργο προϋπολογισμού 199.500 ευρώ με ΦΠΑ.
Αντικείμενο των παρεμβάσεων είναι η κάλυψη της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης στεγάνωσης του τμήματος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, στα Παλούκια, για να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες συνδέσεις των οικιών. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην προστασία του κόλπου της περιοχής, ενώ θα ωφεληθούν περίπου 600 άτομα που υπολογίζεται ότι θα συνδεθούν στο δίκτυο.
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την επισκευή, αποκατάσταση και στεγάνωση συνολικά 16 φρεατίων και 600 μέτρων σωλήνων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο όγκο εισροών υδάτων από τον υδροφόρο ορίζοντα.