Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας συζητήθηκε η παράταση προθεσμίας έναρξης κατασκευής του έργου «Κατασκευή- Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» στις Πλαγιές Τ.Κ. Αγίας Τριάδας.
Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Πατεράκης ανέφερε: «Υπάρχει σύμβαση εκμίσθωσης έκτασης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας σε μία εταιρία για την κατασκευή και εκμετάλλευση ηλιοθερμικού σταθμού με βάση την οποία η εταιρία είχε την συμβατική υποχρέωση να ξεκινήσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος την κατασκευή του σταθμού. Δεν υπήρχε εξέλιξη, με βάση τους όρους της σύμβασης υπήρχε δυνατότητα από τον ανάδοχο να ζητήσει 12μηνη παράταση της έναρξης υλοποίησης με την προϋπόθεση την καταβολή του ποσού των 40.000, δεδομένης της καθυστέρησης στην υλοποίηση της σύμβασης. Ο ανάδοχος κατέθεσε έγκαιρα το αίτημα, αποδέχεται την καταβολή του ποσού και ζητεί 12μηνη παράταση για να ξεκινήσει την κατασκευή του ηλιοθερμικού σταθμού, κάτι που προβλέπεται το αργότερο ως 31/12/19».
Από τη μείζονα μειοψηφία η κ. Στέλλα Αϊλαμάκη τόνισε ότι «όπως και πριν ένα χρόνο που ζητήθηκε παράταση, η Αντιπολίτευση έχει την ίδια άποψη, εξακολουθώντας να είναι αντίθετη και θεωρώντας ότι δεν υπάρχει τίμημα προς ισοστάθμιση για το κατεστραμμένο ανεπιστρεπτί περιβάλλον που θα κληροδοτήσουν οι επόμενες γενιές σε περίπτωση που θα εφαρμόσει η συγκεκριμένη εταιρία τον ηλιοθερμικό σταθμό. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στην πρόσφατη συζήτηση για το χωροταξικό αναφέρθηκε στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος αυτού, και στο γεγονός ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις είναι ιδανικές για ερήμους και επ’ ουδενί δεν συνάδουν με το νησί της Κρήτης».

Πηγή: anatolh.com