Ένα βήμα για την καλύτερη αξιοποίηση και διάδοση της ηλιακής ενέργειας πραγματοποιήθηκε με τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης για την εικονική αυτοπαραγωγή μέσω φωτοβολταϊκών. Τι σημαίνει όμως «εικονική αυτοπαραγωγή» και τι καινούργιο φέρνει;

Η νέα ρύθμιση αφορά την παραγωγή και την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκό σύστημα στο δίκτυο και τον εικονικό συμψηφισμό της με μετρητή κατανάλωσης που βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο του δικτύου.
Για παράδειγμα, ένας δήμος θα μπορεί να αξιοποιήσει τις στέγες των σχολικών κτιρίων (που δεν έχουν σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αλλά έχουν μεγάλες στέγες) και να παράγει ηλιακή ενέργεια που θα πιστώνεται υπέρ άλλων δημοτικών κτιρίων με σημαντική ενεργειακή κατανάλωση (π.χ. δημαρχείο, δομές στέγασης και φιλοξενίας κ.λπ.). Η πρακτική αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για τους δήμους.
Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, όπως μας πληροφορεί η Greenpeace, έχει εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα στο 18ο Λύκειο Θεσσαλονίκης «Εμμανουήλ Κριαράς». «Το σύστημα θα παράγει ηλιακή ενέργεια που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση του ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους». Η υπουργική απόφαση δίνει τη δυνατότητα για αξιοποίηση της εικονικής αυτοπαραγωγής σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται σε σκοπούς δημόσιου ή κοινωφελούς ενδιαφέροντος.
Εξαιρούνται δηλαδή νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία κ.λπ. Το αίτημα συμπερίληψης και των ιδιωτών διατυπώνει, με σχετική ανακοίνωσή της η Greenpeace: στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται, ένα νοικοκυριό που διαμένει σε διαμέρισμα χωρίς κατάλληλο χώρο τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού θα μπορεί να το τοποθετήσει σε άλλο κτίριο (π.χ. εξοχικό) ή να αγοράσει πάνελ σε κοινόχρηστο φωτοβολταϊκό πάρκο (π.χ. ιδιώτη ή συνεταιριστικό) και να συμψηφίσει την παραγωγή με τον μετρητή κατανάλωσης στο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα ουσιαστική ανακούφιση από το βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας, υπογραμμίζει η Greenpeace.

Γράφει ο Γιάννης Ελαφρός – Πηγή: www.kathimerini.gr