Πάρος: Δημοπράτηση έργου για λειτουργία μονάδων αφαλάτωσηςO Δήμος Πάρου ανακοίνωσε τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς», που έλαβε χώρα την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.
Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» ανέρχεται σε 740.000,00 € και αφορά την κατασκευή των συνοδών έργων για τη λειτουργία των δύο μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής απόδοσης 2.500 m3/h πόσιμου νερού ημερησίως, με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, στη θέση «Πέπονας» Παροικίας. Με το έργο αυτό, το νησί της Πάρου θα διαθέτει μία επιπλέον ολοκληρωμένη σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης, φιλική προς το περιβάλλον, που θα διασφαλίζει ικανοποιητικό κόστος λειτουργίας και υψηλή αξιοπιστία.