Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οριακή πτώση κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Ιουνίου και 30 Ιουνίου ανήλθε στα €66,49/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,71% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €83,78/MWh και στα €39,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, φτάνοντας τα €76,23/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η σημαντική αύξηση του φορτίου λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών οδήγησε σε άνοδο της ζήτησης κατά 74 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ξεπερνώντας τη 1,1 TWh.
Η πίεση για υψηλότερες τιμές που ασκήθηκε από το φορτίο αντισταθμίστηκε πλήρως από τη θεαματική ηλεκτροπαραγωγή των σταθμών ΑΠΕ, η οποία διαμορφώθηκε στις 293 GWh σε επίπεδο εβδομάδας. Είναι πιθανό η συγκεκριμένη επίδοση να είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ.