Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των θυγατρικών της, Frigoglass Industries Nigeria Limited (FINL) και Frigoglass West Africa Limited (FWAL) στη Νιγηρία, ανακοίνωσε η Frigoglass A.B.E.E., μετά την επιτυχή λήψη της απαιτούμενης συγκατάθεσης από τους δανειστές της και των προβλεπόμενων από το νόμο εγκρίσεων των τοπικών αρχών.