Η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή ενός ακόμη Φωτοβολταϊκού Σταθμού Net Metering, ισχύος 2 MW, για χάρη της εταιρείας ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Ευβοίας. 
Η εκτιμώμενη απόδοση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού ανέρχεται στις 2.800 ΜWh/έτος, το οποίο μεταφράζεται σε ετήσια μείωση 3.091 τόνων άνθρακα το χρόνο. 
Η ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ, όντας η κορυφαία Ελληνική εταιρεία παραγωγής τούβλων και κεραμιδιών, πετυχαίνει με αυτήν την επένδυση την άμεση μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει και παράλληλα συμβάλλει τα μέγιστα στην πράσινη μετάβαση που επιδιώκει η χώρα μας. Η εταιρεία αποσκοπεί στο να μειώσει περαιτέρω το οικολογικό της αποτύπωμα ετοιμάζοντας και νέες πράσινες επενδύσεις σε όλους τους τομείς με σκοπό να στηριχτεί η βιώσιμη ανάπτυξη για τις μελλοντικές γενιές.