Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου Φωτοβολταϊκού Πάρκου 500kW της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ από την ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα στη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Η ετήσια παραγόμενη ενέργεια από τον Φ/Β σταθμό αναμένεται να είναι 800.000kWh/έτος το οποίο μεταφράζεται σε ετήσια μείωση εκπομπών CO₂ 880tn.
Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ως σκοπό, με τη μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού που θα χρησιμοποιεί, να παρέχει σταθερό ενεργειακό περιβάλλον και οικονομική ασφάλεια σε όλα τα μέλη της σε μια περίοδο όπου η διακύμανση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι απρόβλεπτη. Ο ρόλος της είναι διττός, να προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια σε πολύ χαμηλό κόστος και ενεργειακή ασφάλεια στους καταναλωτές-μέλη της, συμβάλλοντας παράλληλα στη πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό το έργο, οι καταναλωτές γίνονται και οι ίδιοι παραγωγοί της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει στόχο της να αναπτύξει περαιτέρω την δραστηριότητα της με νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν οι τρόποι όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους της Κοινότητας για να αποτελέσουν μέρος του εγχειρήματος και να απολαύσουν τα οφέλη του.