Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την ανακήρυξη του ανάδοχου που θα εκπονήσει τη μελέτη για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο, μία από τις τρεις συμμετέχουσες ενώσεις οικονομικών φορέων, προκρίθηκε από το συγκεκριμένο στάδιο. Οι υπόλοιποι δύο συμμετέχοντες αποκλείσθηκαν από τη διαδικασία για τυπικούς λόγους.
Πλέον, η διαδικασία θα κινηθεί προς την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, ώστε να εισέλθει, εν συνεχεία, στην τελική ευθεία η ανακήρυξη του ανάδοχου που θα αναλάβει το έργο.