Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα δύο έργα Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού ισχύς 600 kW που είχε δημοπρατήσει ο Δήμος Γόρτυνας με ανάδοχο την ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα.
Η δράση έχει ως στόχο την άμεση μείωση κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας όπου επιβαρύνει το Δήμο και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Η ετήσια παραγόμενη ενέργεια και για τους δύο (2) Φ/Β σταθμούς αναμένεται να είναι 960.000kWh, το οποίο μεταφράζεται σε μείωση 1.056 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», από την ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ με βασικό σκοπό την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. 
Εν αναμονή του προγράμματος «Απόλλων» όπου έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας, εκατοντάδες Δήμοι και Περιφέρειες ανά την Ελλάδα προσπαθούν να βρουν τρόπους για Εξοικονόμηση Ενέργειας , έχοντας σαν πρώτη επιλογή τον Ενεργειακό Συμψηφισμό με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.