Στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναρτήθηκε η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’103/31.01.2012) για την εφαρμογή του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας. 

Ειδικότερα, η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.