Οι εργοδοτικές ενώσεις της Βουλγαρίας προσέφυγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού, ζητώντας να ελεγχθεί η ενεργειακή εταιρεία Kovachki, για παραβίαση των κανόνων αγοράς ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, η Βιομηχανική Ένωση Βουλγαρίας (AICB), το Βουλγαρικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BIA), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας (BCCI) και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων της Βουλγαρίας (CRIB) καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αρμόδιο όργανο της Κομισιόν για θέματα παραβίασης των κανόνων περί ανταγωνισμού, να ελέγξουν την εταιρεία για τυχόν παραβίαση των άρθρων 15,21 και 22 της Πράξης Ανταγωνισμού.
Οι εργοδοτικές οργανώσεις της γειτονικής χώρας απευθύνονται στην επιτροπή ανταγωνισμού για να ερευνήσει «τις ενέργειες μιας ομάδας συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για τους οποίους πιστεύουμε ότι παραβιάζουν, με απαράδεκτο τρόπο, τους κανόνες της ελεύθερης διαπραγμάτευσης και του ανταγωνισμού, όπως αυτοί κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Βουλγαρίας».
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σχετική επιστολή εστάλη στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον ACER όπως μεταδίδει το βουλγαρικό πρακτορείο novinite.