Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου λόγω της αλλαγής του μοντέλου υπολογισμού της τιμής του ρεύματος, καθώς κινδυνεύουν να μην συνάψουν σταθερές συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τις προμηθεύτριες εταιρείες. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση έθεσε πλαφόν στην ηλεκτροπαραγωγή από τον Ιούλιο και δεν εξαιρούνται τα έσοδα των ομίλων από τα διμερή συμβόλαια (PPAs). Είτε αυτά είναι με παραγωγούς ΑΠΕ είτε με παραγωγούς ρεύματος από λιγνίτη.
Η ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας), η οποία εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες ελληνικές βιομηχανίες απέστειλε επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και ζητά «την εξαίρεση από την επιβολή πλαφόν των διμερών συμβολαίων μεταξύ των βιομηχανιών και παραγωγών».
Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, κ. Αντώνιος Κοντολέων επισημαίνει προς τον κ. Σκρέκα: «Στις σημερινές συνθήκες ενεργειακής κρίσης η έκθεση των βιομηχανιών έντασης ενέργειας στις πολύ υψηλές τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς υπονομεύει ακόμη και τη βιωσιμότητα τους. Θεωρούμε ότι συμφωνείτε ότι μόνη λύση πλέον αποτελεί η σύναψη διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων με παραγωγούς ΑΠΕ», υπογραμμίζει δείχνοντας τη στροφή της βιομηχανίας σε καθαρότερες και φθηνότερες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο κ. Κοντολέων αναφέρει: «Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) από τον περασμένο Ιούλιο εφαρμόζεται μια διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή (πλαφόν) επί της τιμής αποζημίωσης για όλες τις τεχνολογίες παραγωγής από τη συμμετοχή τους στην αγορά επόμενης ημέρας (DAM). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτει ότι η επιβολή του πλαφόν καθιστά πλέον τελείως αδύνατη στην πράξη τη σύναψη μιας διμερούς σύμβασης, καθώς καθίσταται αδύνατη η εκκαθάριση της συναλλαγής μεταξύ των δύο μερών», σημειώνει.
Η εξαίρεση
Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, ζητά να ενσωματωθεί στη νομοθεσία η εξαίρεση που προβλέπει ο πρόσφατος ευρωπαϊκός κανονισμός: «Όπως προκύπτει σαφώς από το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι διμερείς συμβάσεις, οι οποίες επιφέρουν στους παραγωγούς έσοδα που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που έχει θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να εξαιρούνται από την επιβολή ανώτατου ορίου εσόδων» και προσθέτει «στην περίπτωση των διμερών συμβάσεων, τα έσοδα του παραγωγού ταυτίζονται με τη συμβατική τιμή που έχει συμφωνηθεί με τον αγοραστή, η οποία κατά κανόνα είναι σταθερή, με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν έσοδα για τον παραγωγό, άνω του ανώτατου ορίου εσόδων αγοράς».
Καταλήγοντας ζητά να καταστεί εφικτή η διαπραγμάτευση και σύναψη νέων μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να γίνει εξαίρεση των διμερών συμβάσεων από την επιβολή του ανώτατου ορίου εσόδων που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους εσόδων αγοράς επόμενης ημέρας.