Την έναρξη κατασκευή του νέου πλοίου μεταφοράς LNG στα ναυπηγεία της Samsung, ανακοίνωσε η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία GasLog. Το πλοίο θα είναι σε θέση να μεταφέρει 180.000 κ.μ. και αναμένεται να παραδοθεί στο β’ τρίμηνο του 2020.
Θα ναυλωθεί στην Pioneer Shipping Limited, η οποία είναι θυγατρική της βρετανικής Centrica, για μια περίοδο επτά ετών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο στόλος της GasLog αποτελείται σήμερα από 30 πλοία LNG, εκ των οποίων τα πέντε τελούν υπό ναυπήγηση.