Η Messaritis Ανανεώσιμες συνεχίζοντας δυναμικά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της μελέτης, προμήθειας και κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών, ανέλαβε ένα ακόμα έργο δυναμικότητας 500kW, της εταιρίας «ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» στο δήμο της Λάρισας, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. 
Το έργο θα μελετηθεί, κατασκευασθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC62446:2016.
Η αγορά συνεχίζει να αναγνωρίζει τη σταθερότητα της παρουσίας της εταιρίας, με αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό της. Δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ότι μόλις στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έχει ήδη συμβασιοποιήσει προς κατασκευή (EPC) 5MW νέων έργων.
Κάποια από αυτά ανήκουν σε θεσμικούς επενδυτές, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια ως εταιρία, αναφορικά με την οικονομική της ευρωστία και τη δυνατότητα να παραδίδει εμπρόθεσμα και άρτια τα έργα που αναλαμβάνει.

Η Messaritis Ανανεώσιμες αποτελεί μέρος του ομίλου εταιριών MESSARITIS, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 1955.
Είναι ένας από τους βασικότερους και παλαιότερους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και πληθώρας άλλων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Έχει πιστοποιηθεί με ISO9001:2015 για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και για τη διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο IEC62446:2016.