«Κλειδώνει» σήμερα το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και τo Κλίμα (ΕΣΕΚ), καθώς λήγει η προθεσμία για τα μέλη της αρμόδιας Διακυβερνητικής Επιτροπής να υποβάλλουν τα σχόλια τους.
Το τελικό κείμενο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στο τέλος της εβδομάδας, ώστε στα τέλη Δεκεμβρίου να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρατηρήσεις και έγκριση. 
Σύμφωνα με το σχέδιο που έχουν στα χέρια τους τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, οι εθνικοί στόχοι για το διάστημα 2020 – 2030 είναι οι εξής:
  1. 0% μερίδιο λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή
  2. 35%  διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, από 31% που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο
  3. 5 GW συνολική εγκατεστημένη ισχύς αιολικών και φωτοβολταϊκών
  4. 61% με 64% μερίδιο ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας από 56%.
  5. 1-16.4 Mtoe τελική κατανάλωση ενέργειας από 18.1 Mtoe.
  6. Mείωση των ρύπων κατά  54% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 (από 46% στο προηγούμενο ΕΣΕΚ).
Όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση τίθεται ως στόχος η τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 να περιοριστεί στα όρια που είχε το 2017, επιτυγχάνοντας στόχο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης άνω του 37%.
Οι επενδύσεις έως το 2030 στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος εκτιμάται ότι θα επιφέρουν αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας άνω των 21 δισ. ευρώ. 
Μεγάλο θα είναι το όφελος και από τη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας. Όπως εκτιμάται, θα δημιουργηθούν πάνω από 55.000  νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

Πηγή: insider.gr