Νέες άδειες παραγωγής χορήγησε, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), για δύο αιολικούς σταθμούς της εταιρείας Ρόκας ΑΒΕΕ (θυγατρική της Iberdrola), συνολικής ισχύος 23,1 MW και 14,7 MW, αντίστοιχα, στις περιοχές της Ροδόπης και της Φθιώτιδας, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της «Διαύγεια».
Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος αιολικός σταθμός, ισχύος 23,1 MW, βρίσκεται στη θέση «ΣΠΑΘΙ», της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και αποτελείται από 11 ανεμογεννήτριες, ισχύος 2,1 MW η κάθε μία.
Όσον αφορά τον δεύτερο αιολικό σταθμό, ισχύος 14,7 MW, βρίσκεται στη θέση «ΓΑΤΖΑ», της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και αποτελείται από 7 ανεμογεννήτριες, ισχύος 2,1 MW η κάθε μία. Συνολικά και στις δύο περιπτώσεις οι άδειες ισχύουν για χρονικό διάστημα 25 ετών.  
Μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ εδώ και εδώ