Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 τοποθετείται η ολοκλήρωση των έργων που θα άρουν τον κορεσμό του δικτύου της Πελοποννήσου, επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ, όπως την λειτουργία σε πλήρη ισχύ της μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ Μεγαλόπολη 5 αλλά και πιθανότατα την δυνατότητα έργων net metering από Ενεργειακές Κοινότητες.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, βάσει του δεκαετούς πλάνου ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, στο πρώτο εξάμηνο του 2019 περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Μεγαλόπολης και του άξονα 400 kV Πάτρα-Μεγαλόπολη-Κόρινθος.
Η γραμμή αυτή έχει αδειοδοτηθεί πλήρως, ενώ το κομμάτι από τη Μεγαλόπολη που διαπερνά την Αρκαδία έχει ήδη κατασκευαστεί στο 65%. Το κομμάτι της Αχαΐας βαίνει προς άμεση δημοπράτηση.
Η ολοκλήρωση του έργου θα καταστήσει εφικτή την πλήρη ένταξη της μονάδας ΘΗΣ Μεγαλόπολη 5, ισχύος άνω των 800 MW που τίθεται σε εμπορική λειτουργία άμεσα με ισχύ έως 500 MW καθώς αυτή μπορεί να απορροφήσει το σύστημα.
Με το έργο αυτό, επιλύεται το σοβαρό ζήτημα κορεσμού του δικτύου, γεγονός που θα δώσει νέα πνοή στις επενδύσεις ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών σταθμών και θα βελτιώσει το περιθώριο ευστάθειας τάσεων και την ασφάλεια του δικτύου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της στήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων, το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τη ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ, διερευνά τη δυνατότητα δέσμευσης ενός πεπερασμένου ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο της Πελοποννήσου για έργα net metering από Ενεργειακές Κοινότητες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τοπικών και παραγωγικών φορέων (π.χ. Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων).

Πηγή: www.bigbusiness.gr