"

Ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος ηλεκτρισμού Eurelectric παρουσίασε ένα νέο εργαλείο που προσφέρει πρόσβαση στις σημαντικές παραμέτρους του κλάδου πανευρωπαϊκά.
Η εφαρμογή ονομάζεται ELDA και παρέχει πληροφορίες για την ηλεκτροπαραγωγή τη ζήτηση, τις τιμές, την ισχύ, τις εκπομπές CO και τις διασυνοριακές ροές σε τοποθεσίες και χρόνους που καθορίζει ο χρήστης.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δωρεάν και είναι διαθέσιμη εδώ.