Η αξιοποίηση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού της Κρήτης μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην τροφοδοσία του συστήματος ηλεκτροδότησης και στην υπερκάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς η παραγόμενη ενέργεια (19.784.645 MWh/έτος) από την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων θα μπορούσε να καλύψει περίπου 7 φορές επιπλέον τη συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους 4 νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, όπως την είχε προσδιορίσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2012!

Στο εντυπωσιακό αυτό συμπέρασμα καταλήγει η μελέτη του Αναστάσιου Τάτση, Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης MSc του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής του.

Όπως αναφέρει ο κ. Τάτσης, η Κρήτη έχει τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί ως πιλοτική στο πεδίο της πράσινης ανάπτυξης, σε µια περίοδο μάλιστα που ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης έχει οριστεί ως στρατηγικός στόχος της πολιτείας και σε µια ευρωπαϊκή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη επιμονή σε αυτόν. Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και των κατάλληλων τεχνολογιών για την αξιοποίησή τους θα αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα της εξάρτησης από συμβατικές πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην αειφορία και ταυτόχρονα στην περιβαλλοντική προστασία.

Η μελέτη έγινε τον Σεπτέμβριο του 2016, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Ο κ. Τάτσης εκπόνησε – υπό την επίβλεψη του Δρ. Κωνσταντίνου Νικολάου – και παρουσίασε τη μεταπτυχιακή του διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση των δυνατοτήτων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων)». Σκοπός ήταν να εξεταστούν τα κριτήρια χωροθέτησης, που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) και βάσει αυτών να διερευνηθεί και να καταδειχτεί η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων στους υπό εξέταση νομούς της Περιφέρεια Κρήτης, προσδιορίζοντας τόσο τις περιοχές χωροθέτησης όσο και τη μέγιστη δυναμικότητά τους ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν υπό μορφή paper και αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), το οποίο συντάχθηκε από τον κ. Τάτση και τον Δρ. Κωνσταντίνο Νικολάου, στο 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας που έγινε 5-7 Μαΐου 2017 στην Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός επιστημόνων και μελετητών από ολόκληρη την Ελλάδα.


Επίσης, η μεταπτυχιακή διατριβή συμπεριλήφθηκε – υπό μορφή σύντομης περίληψης στην αγγλική γλώσσα – και στο Επιστημονικό Δελτίο της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και είναι προσβάσιμη εδώ.

Πηγή: www.candianews.gr