Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πτωτικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την περασμένη βδομάδα.
Συγκεκριμένα, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Οκτωβρίου και 25 Οκτωβρίου ανήλθε στα €43,73/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 9,01% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €92,61/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €55,98/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εβδομαδιαία ζήτηση δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, καθώς διαμορφώθηκε στις 815 GWh, το οποίο αποτελεί χαμηλό 20 εβδομάδων, με το ωριαίο φορτίο να απομειώνεται μόλις κατά 31 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 39 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 33%.
Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν μόλις το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 33 GWh (+48% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 353 GWh, καλύπτοντας το 43% της ζήτησης, με το μέσο εβδομαδιαίο μερίδιό τους στο μίγμα καυσίμου το 2020 να ανέρχεται μέχρι στιγμής στο 38%.