Μέσα στην επόμενη χρονιά, και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2020, προγραμματίζεται να τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες μικτής καύσης λιγνίτη-πέλετ 30MW, οι οποίες θα μπορούν, σύμφωνα με το σχεδιασμό, να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης Αμυνταίου.
Συγκεκριμένα, το έργο άρχισε να υλοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα από μηδενική βάση, αφού οι σχετικοί σχεδιασμοί και διαδικασίες από τη ΔΕΤΕΠΑ ξεκίνησαν το 2015, ενώ πρόκειται για το πρώτο έργο παραγωγής θερμικής ενεργείας με αποκλειστικό προορισμό την τροφοδοσία τηλεθέρμανσης.
Μετά την οριστικοποίηση των μελετών, την εξασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων και όλων των αδειοδοτήσεων, το έργο δημοπρατήθηκε στα τέλη του 2017 και η σύμβαση κατασκευής του υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2018.
Με τμήματα του έργου να κατασκευάζονται ήδη στο χώρο του αναδόχου εργολάβου (ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ), το έργο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του 2020.
Οι μονάδες θα εγκατασταθούν σε χώρο 17 στρεμμάτων, τον οποίο παραχώρησε η ΔΕΗ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15,5 εκατ. ευρώ και για την εκτέλεσή του η ΔΕΤΕΠΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.