Σύμφωνα με το ενημερωμένο δελτίο που δημοσίευσε ο ΛΑΓΗΕ, κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2018, προστέθηκαν στο διασυνδεδεμένο σύστημα συνολικά 83 MW νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αναλυτικότερα, τον τελευταίο μήνα του 2018 εγκαταστάθηκαν 70,3 μεγαβάτ αιολικών και 12,74 μεγαβάτ βιοαερίου – βιομάζας για ένα σύνολο 83 μεγαβάτ. Πλέον το σύνολο των αιολικών φτάνει τα 2.555 μεγαβάτ και του βιοαερίου – βιομάζας τα 82 μεγαβάτ.
Η «πραγματική» κατανάλωση ενέργειας (προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την Παραγωγή των ΑΠΕ του Δικτύου) ήταν 4.789.430 μεγαβατώρες, αυξημένη κατά 4,26% σε ετήσια βάση. Η μέση ΟΤΣ το Δεκέμβριο ήταν στα 71,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα,όπως αναφέρεται.