Σύμφωνα με το ενημερωμένο δελτίο που δημοσίευσε ο ΛΑΓΗΕ, κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2018, προστέθηκαν στο διασυνδεδεμένο σύστημα συνολικά 40,03 MW νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δελτίο, εγκαταστάθηκαν 21 μεγαβάτ αιολικών, 18,53 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών και 0,5 μεγαβάτ βιομάζας – βιοαερίου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο που εγκαταστάθηκαν νέα φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) ανήλθε το Νοέμβριο στα 69,3 ευρώ.