Σε μια σημαντική κίνηση –καταλύτη– για την υλοποίηση των σχεδόν 100 σημαντικών φωτοβολταϊκών πάρκων που έχουν αδειοδοτηθεί, αλλά η υλοποίησή τους δεν είναι σίγουρη λόγω δυσκολιών χρηματοδότησης, προχώρησε χθες η ΑΗΚ, μετά και από πρόσφατη απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου.
Προχωρά σε διαδικασίες συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα σχέδια για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων έχουν εγκριθεί, για να υλοποιήσουν από κοινού τα πάρκα αυτά. Χθες, η Αρχή Ηλεκτρισμού δημοσιοποίησε την έναρξη των διαδικασιών αυτών καλώντας όσους ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αυτό.
Συγκεκριμένα, καλεί όσους ενδιαφέρονται για τέτοια συνεργασία, εφόσον έχουν εξασφαλίσει άδεια για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, να υποβάλουν συγκεκριμένα τυποποιημένα έγγραφα που επίσης δημοσιοποίησε, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για έναρξη διαπραγματεύσεων με τον ημικρατικό οργανισμό, μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2019.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως η δήλωση ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες άδειες για λειτουργία και κατασκευή σταθμού παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εγκατεστημένη ισχύ από 0,5 μεγαβάτ και πάνω, δηλαδή ουσιαστικά αφορά σε όλες τις άδειες για φωτοβολταϊκά.
Η ΑΗΚ θα προτείνει συμφωνίες μακροχρόνιας συνεργασίας, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας κάθε έργου μετά την αδειοδότηση, δηλαδή έκδοση πολεοδομικής άδειας, άδειας οικοδομής, όροι Διαχειριστή κ.τ.λ.
Μεταξύ άλλων τα κριτήρια που αποφάσισε η ΑΗΚ για την επιλογή των φωτοβολταϊκών πάρκων που θα συνεργαστεί, πέραν των θεμάτων και προτεραιοτήτων στις άδειες, θα είναι και η καταλληλόλητα του χώρου για ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου.
Επίσης, άλλα κριτήρια θα είναι το οικονομικό κόστος του έργου, τους όρους της συμφωνίας, τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου.
Μετά όσα πάρκα κριθούν ότι εμπίπτουν στα κριτήρια, θα κληθούν να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά και ακολούθως θα κληθούν σε διευκρινιστική συνάντηση και διαδικασία διαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης.
Με κάθε εταιρεία ή ιδιώτη που θα καταλήγουν σε συμφωνία, προβλέπεται ότι θα δημιουργείται φορέας ειδικού σκοπού υπό μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που θα είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και η οποία θα αναπτύξει, κατασκευάσει και λειτουργεί φωτοβολταϊκά πάρκα.
Η ΑΗΚ έρχεται με το σχέδιο συνεργασίας για τα φωτοβολταϊκά πάρκα ιδιωτών, μετά που το τελευταίο διάστημα πολλοί αδειούχοι εξέφρασαν παράπονα ότι δεν εξασφαλίζουν χρηματοδότηση αν δεν υπάρξει εγγυημένη αγορά της παραγωγής τους σε συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή, οπότε υπήρχε σε πολλές περιπτώσεις δυσχέρια υλοποίησης των σχεδίων τους που εγκρίθηκαν.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Ιούλιο δόθηκαν άδειες για 86 πάρκα φωτοβολταϊκών, με συνολική δυνατότητα παραγωγής 120 μεγαβάτ, με τα πλείστα των 0,5 μεγαβάτ και ορισμένα των 2,5 των 3 και των 5 μεγαβάτ, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

Γράφει ο Πέτρος Θεοχαρίδης – Πηγή: philenews.com