Υπογράφηκε σήμερα στη Λευκωσία, μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) και της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συμφωνία για τη χρηματοδότηση ανέγερσης τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.
Το έργο αφορά στην ανέγερση έξι υπέργειων δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 200 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων για υγρά καύσιμα, καθώς και την υποδομή σωληνώσεων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και ασφαλείας, χώρων γραφείων, περιφράξεων και εσωτερικών δρόμων, με το συνολικό κόστος της επένδυσης να ανέρχεται στα 53 εκατομμύρια ευρώ.
Η υποδομή αυτή θα επιτρέψει στην Κύπρο να διατηρεί προμήθειες πετρελαίου ενός μηνός για έκτακτη ανάγκη. Πρόκειται για το πρώτο σχέδιο υποδομής στην Κύπρο που υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.