Όχι μόνο δεν περιορίστηκαν οι εργασίες των εταιρειών αλλά διευρύνθηκαν λόγω της προσθήκης των τεχνολογιών για την αξιοποίηση βιομάζας στο νέο σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση, τόνισε ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης.
Απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή, ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε ότι το σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση», τροποποίησε το σχέδιο με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» το οποίο παρέμενε σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης του τροποποιημένου σχεδίου, επισημαίνοντας ότι κατά συνέπεια, όχι μόνο δεν περιορίστηκαν οι εργασίες των εταιρειών αλλά διευρύνθηκαν λόγω της προσθήκης των τεχνολογιών για την αξιοποίηση βιομάζας στο νέο σχέδιο.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το σχέδιο δεν έχει καταληκτική ημερομηνία και παραμένει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση της διαθέσιμης ισχύος για κάθε κατηγορία επενδύσεων, ή μέχρι την έκδοση οποιουδήποτε αναθεωρημένου σχεδίου.
«Αυτό ισχύει και για την Υποκατηγορία Α2: ΦΒ συστήματα για τις κατοικίες μη ευάλωτων καταναλωτών (χωρίς την καταβολή χορηγίας)», σημείωσε ο κ. Λακκοτρύπης.
Παράλληλα, ανέφερε ότι «η συνολική ισχύς που διατίθεται για κάθε κατηγορία επενδύσεων στα πλαίσια των σχεδίων που εκδίδονται από το Υπουργείο, κατανέμεται κατόπιν διαβούλευσης του Υπουργείου με τη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και τον ΔΣΔ», λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ που απαιτείται για επίτευξη των στόχων για την Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ που τέθηκαν στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τις ΑΠΕ, αλλά και την ευστάθεια και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Πηγή: inbusinessnews.reporter.com.cy