Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019, εξέλεξε το νέο ΔΣ της, κατά 100% θυγατρικής της, εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. που αποτελείται από τους εξής:
  1. Γεώργιος Στάσσης,
  2. Κωνσταντίνος Μαύρος,
  3. Αργύρης Οικονόμου,
  4. Ιωάννης Κοπανάκης,
  5. Σωτήρης Χατζημιχαήλ,
  6. Αλέξανδρος Πατεράκης,
  7. Νικόλαος Κούκης,
  8. Γεώργιος Σαραντόπουλος,
  9. Δημήτριος Παπαγεωργίου.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινά στις 10.9.2019. Ως Πρόεδρος προτείνεται από την Γενική Συνέλευση ο κ. Γεώργιος Στάσσης και ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος.