Θέση ισχύος κατέχουν τα υδροηλεκτρικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη Νορβηγία κατά τον μήνα Ιούλιο, με το μερίδιο παραγωγής να φτάνει το 94.3%, ίσον με 9.23 TWh, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας (SSB).
Επιπρόσθετα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, ένα 3% της ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από τα αιολικά και 2.7% από τις μονάδες θερμικής ενέργειας. Σύμφωνα με την SSB, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας κατά τον εξεταζόμενο μήνα έφτασε τις 9.79 TWh.
Στο κομμάτι της κατανάλωσης, το μεγαλύτερο μερίδιο αφορά τις δραστηριότητες εξόρυξης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τον ενεργοβόρο κατασκευαστικό τομέα. Τέλος, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σημείωσε αύξηση 2.3% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν.