Χρηματοδοτικά κονδύλια 200 εκατ. ευρώ για έργα στους τομείς του ηλεκτρισμού, των έξυπνων δικτύων, του εμπορίου CΟ² και των υποδομών αερίου, πρόκειται να διαθέσει η Κομισιόν, στα πλαίσια του Connecting Europe Facility (CEF).
Η διάθεση των πόρων θα γίνει φέτος και στα πλαίσια αυτά οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 26 Απριλίου. Παράλληλα, τονίζεται ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς και της ασφάλειας εφοδιασμού.
Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνονται η ωριμότητα των έργων, η διασυνοριακή τους διάσταση και η πιθανότητα θετικών επιπτώσεων σε ότι έχει να κάνει με την καινοτομία, την ασφάλεια εφοδιασμού και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών.