Και με τη «βούλα» του ΥΠΕΝ επισημοποιείται η συμφωνία μεταξύ των ΕΛΠΕ και της Exxon Mobil, η οποία προδιαγράφει την «επόμενη μέρα» για τις έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη νότια Κρήτη, μετά την οριστική αποχώρηση της Total Energies. Οι δύο όμιλοι, όπως γνωστοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου, συμφώνησαν ότι το ποσοστό της Τotal Energies που ανερχόταν στο 40% θα αναλάβουν η Exxon Mobil κατά ποσοστό 75% και οι θυγατρικές των ΕΛΠΕ κατά ποσοστό 25%.
Σημειώνεται ότι αυτά σχετίζονται με δύο ξεχωριστές συμβάσεις μίσθωσης, οι οποίες αφορούν τα οικόπεδα «Νότια Κρήτη» και «Νοτιοδυτική Κρήτη».
Έτσι, το ποσοστό της ExxonMobil, η οποία θα αναλάβει και τα καθήκοντα του εντολοδόχου, θα ανέλθει σε 70% και το ποσοστό των ΕΛΠΕ σε 30%, σε κάθε μια από τις εν λόγω συμβάσεις.
Η συμφωνία τελούσε υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών και ήδη χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε τις αντίστοιχες αποφάσεις με τις οποίες παρέχεται η απαραίτητη από το νόμο συναίνεση.
Συγκεκριμένα, με την πρώτη απόφαση του Κ. Σκρέκα παρέχεται η συναίνεση για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής 75% εκ του συνολικού ποσοστού 40% της TotalEnergies E&P Greece B.V. στη συμμισθώτρια εταιρεία ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V., σύμφωνα με την από 27.06.2019 Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Δυτικά Κρήτης», έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της τελευταίας στη Σύμβαση Μίσθωσης να ανέλθει στο 70%.
Με τη δεύτερη απόφαση παρέχεται αντίστοιχα η συναίνεση για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής 25% εκ του συνολικού ποσοστού 40% της TotalEnergies E&P Greece B.V. στη Συμμισθώτρια εταιρεία «ΕΛΠΕ Δυτικά Κρήτης Α.Ε.» έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της τελευταίας στη Σύμβαση Μίσθωσης να ανέλθει στο 30%.
Σημειώνεται ότι και για τις δύο παραπάνω αποφάσεις υπάρχει η (από 21 Ιουλίου 2022) θετική εισήγηση της ΕΔΕΥ αναφορικά με τις αιτούμενες μεταβιβάσεις και την αλλαγή εντολοδόχου. Στη συνέχεια οι δύο όμιλοι θα πρέπει έως τις 22 Αυγούστου να υποβάλλουν στην ΕΔΕΥ τα απαραίτητα έγγραφα (επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης της μεταβίβασης, τροποποιημένη Τραπεζική Εγγύηση κ.α.).
Εκτιμάται ότι άμεσα θα εκδοθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις του ΥΠΕΝ οι οποίες θα αφορούν τη σύμβαση για τη θαλάσσια περιοχή που καλύπτει το έτερο οικόπεδο.

Γράφει ο Σταύρος Γριμάνης – Πηγή: newmoney.gr