Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικά καθοδική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την προηγούμενη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου ανήλθε στα €56,68/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 19,18% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €84,43/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €62,55/MWh.  

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας απέδειξε πόσο ευαίσθητο είναι στις αυξομειώσεις της ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων ΑΠΕ, κατά τη διάρκεια των περιόδων χαμηλού φορτίου, όπως ο Οκτώβριος.
Το προηγούμενο επταήμερο καταγράφηκε η δεύτερη μικρότερη εβδομαδιαία ζήτηση για το 2019, η οποία σε συνδυασμό με τον υπερδιπλασιασμό της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε εβδομαδιαίο επίπεδο (+122 GWh ή +105%) οδήγησε στην κατάρρευση της μέσης ΟΤΣ. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 29% της ζήτησης, ελάχιστα πιο κάτω από το ιστορικό υψηλό (30%).